Projekter

Vi undersøger og løser problemer med lus, lopper og flåter. 

Zantey bidrager med faglig rådgivning til projekter om lus, lopper og flåter. Projekter spænder fra undersøgelser om flåtbårne sygdomme, test af bekæmpelsesmidler til oplysningskampagner om behandling af lus og lopper.

Projekter om lus

I 2012 bidrog vi med faglig rådgivning og udstyr til et projekt på et børnehjem i Indien, hvor 98% af børnene havde hovedlus, 2% havde ikke noget hår. Formålet med undersøgelsen, var at undersøge om man ved at lære børnene at undersøge hinanden for lus og kæmme hinanden med Zanteys lusekamme dagligt, kunne komme luseproblemet til livs. Efter 3 uger lykkedes det at få 96% af børnene fri for lus.

Siden 2006 har Zantey bidraget med faglig rådgivning til kommunale og landsdækkende kampagneindsatser mod lus. Formålet med disse kampagner er, at tilskynde forældre til på én og samme dag at undersøge og behandle deres børn for lus inden de sendes tilbage i institutionen. Adskillige undersøgelser har vist, at sådanne koordinerede indsatser mod lus, kan holde problemet nede og gøre hele institutioner lusefri.

Loppeprojekter

Lopper på hund og kat kan blive et omfattende problem for ejerne. I nogle tilfælde kan problemet strække sig over flere år. Zantey besluttede derfor i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner at undersøge årsagerne til loppeproblemernes omfang.

Pelsdyrsfarme bliver af og til udsat for loppeangreb. I særdeleshed kan det give store udfordringer for minkfarme, da minkhvalpe kan dø af anæmi pga. loppeangreb. Zantey har bistået med faglig rådgivning og lavet kliniske undersøgelser af loppemidler på minkfarme.

Flåtprojekter

I 2000 gennemførte Zantey, Bristol University og en ekstern partner et studie vedr. flåtarter og arthropod-bårne sygdomme hos danske hunde og katte. Der indsamledes 764 flåter fra mere end 350 hunde og katte. Yderligere blev der taget blodprøver fra mere end 350 hunde og katte fra 53 dyrlægeklinikker rundt i Danmark. Skovflåten, Ixodes ricinus, var den almindeligst forekommende flåt. Yderligere fandtes Ixodes carnisuga, Ixodes hexagonus og kennelflåten, Rhipicephalus sanguineus. Borrelia burgdorferi, sensu lato, blev fundet i blodet fra 2.4% af hundene og 1.2% af kattene. Ehrlichia phagocytophila blev fundet hos 0.7% af hundene og 1.2% af kattene. Desuden fandtes Bartonella sp. hos 1.0% af hundene og 3.1% af kattene.

I 2011 lavede Zantey endnu en undersøgelse om flåtbårne sygdomme i flåter indsamlet fra hunde. Undersøgelsen, der blev lavet i samarbejde med en ekstern partner og Statens serum Institut, gav overraskende resultater. 34 % af de undersøgte prøver var positive for en eller flere humane flåtbårne sygdomme. Næsten 8% indeholdt Babesia spp. Læs artiklen her