Lopper

Alt hvad du vil vide om lopper

Det er en pestilens at få lopper inden for husets fire vægge. Lopper er en plage både for hunden, katten og for deres ejer. Men hvad gør man for at undgå at få problemer med lopper? Hvordan slipper man af med dem igen?

Hvilke slags lopper giver problemer på hund og kat?

Der findes mere end 2.500 forskellige arter af lopper på verdensplan. På hunde og katte er det katteloppen med det latinske navn Ctenocephalides felis, der er et problem.

Hvad er lopper?

Lopper er insekter. De har 4 forskellige stadier i deres udvikling nemlig æg, larve, puppe og voksen. Levestederne for de voksne lopper og de øvrige stadier er helt forskellige. De voksne lopper lever på hunden eller katten, mens æg, larver og pupper lever i revner, sprækker eller gulvtæppet.

Fakta om lopper

Hvilke slags lopper giver problemer?

Der findes over 40 forskellige slags lopper i Danmark. På hunde og katte er det katteloppen med det latinske navn Ctenocephalides felis, der er et problem.

Hvad er lopper?

Lopper er blodsugende insekter. De har 4 forskellige stadier i deres udvikling nemlig æg, larve, puppe og voksen. Levestederne for de voksne lopper og for de øvrige stadier er helt forskellige. De voksne lopper lever på hunden eller katten, mens æg, larver og pupper lever i revner, sprækker eller nede i gulvtæppet, i de rum, hvor loppernes værtsdyr, hunden eller katten, færdes.

Hvornår er lopper typisk et problem?

Loppeplagen er meget årstidsbestemt. Det hænger sammen med, at loppelarverne trives dårligt, når det er koldt eller tørt. Der sker derfor en vis opformering af lopper i forårsmånederne og derefter en voldsom stigning i efterårsmånederne. Det er primært sidst på sommeren til hen omkring jul, du skal være ekstra opmærksom på lopperne. Lopper er hovedsageligt et problem i boligen, men om sommeren kan der ligeledes ske en opformering af lopper på beskyttede steder udendørs f.eks. i overdækkede hundegårde og under tætte buske samt i udhuse og kældre. De lopper, du finder om foråret på hund og kat, kan også være fuglelopper, da disse lopper er meget almindelige og aktive på denne årstid. Fuglelopper kan dog ikke leve og formere sig på hund og kat, hvorfor de ikke bliver et problem indendørs

Hvordan finder du ud af om hunden eller katten har kattelopper?

Et godt tegn på lopper er, at hunden eller katten klør sig mere og oftere end normalt. Tjek i så fald katten eller hunden ved at stille dyret på en avis og rede dyrets pels igennem med en tættekam. (Hvis det er en langhåret race eller pelsen er lidt pjusket eller filtret, bør du rede pelsen igennem med en børste, inden du bruger tættekammen). Det afredte, der sidder på kammen og falder ned på avisen, kommer du i en klar plastpose, så du kan kigge på det i ro og mag eller eventuelt vise det til dyrlægen. Hvis der er lopper på dyret, vil du kunne se enten store sort-brune hunlopper og mindre hanlopper. Ofte vil du også finde 0,5 mm lange hvide perleformede æg og loppernes sorte ekskrementer. Ekskrementerne, der ligner stødt sort peber, skelnes fra sand og snavs ved at lægge dem på et stykke fugtigt hvidt køkkenrulle eller i lidt vand i en tallerken. Opløses de til en rødbrun farve, er det katteloppe-ekskrementer. Du vil ikke finde ekskrementer fra andre slags lopper på denne vis. Altså er dette også en måde at afgøre, hvilken slags loppe, dit dyr har.

Hvad lever lopperne af?

Voksne lopper lever af blod, som de suger fra deres vært. Larverne derimod lever af organisk materiale i omgivelserne, heriblandt tørrede loppe-ekskrementer. Udviklingstiden fra æg til voksen loppe afhænger primært af temperaturen og kan være så kort som 14 dage ved 32ºC og så lang som 140 dage ved 13ºC. Hunloppen lægger omkring 25 æg om dagen på sit værtsdyr. Æggene drysser sammen med ekskrementerne af hunden eller katten, der hvor de bevæger sig rundt. Der kan således meget hurtigt blive opbygget et reservoir af lopper i forskellige stadier i hjemmet.

Hvor finder du lopperne?

Når du opdager lopper på hunden eller katten, har du ofte haft lopper i et stykke tid. Du finder måske kun nogle få lopper på selve dyret. Imidlertid, vil der være mange flere lopper rundt omkring i dit hjem. Kun ca. 5% af det samlede antal lopper, du har i hjemmet, er dem, du finder på hunden eller katten. Resten, altså 95% af lopperne, er i revner, sprækker og gulvtæpper m.m. i omgivelserne.  

Hvornår er hunden eller katten loppefri?

Det tager tid at komme af med lopperne, og det kræver en stor indsats. Punkt 1 er, at du hurtigst muligt går i gang med at behandle din hund og/eller kan med et godkendt loppemiddel. Sørg for den rette dosering. Da lopperne rundt omkring i dit hjem især lever i revner, sprækker og gulvtæpper, er det vigtigt, at du støvsuger hver dag der, hvor hunden eller katten har sin gang – også under sofapuderne, i bilen og i kælderen. Det hjælper ikke at lukke rum af, tværtimod. Vil du extra hurtigt af med lopperne, er det en god idé at supplere med loppefælden myFleaTrap. Find forhandler her


 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
flea